Kontakt

Opći podaci o društvu:

PROFIL INOX D.O.O.
ANTE TOPIĆ MIMARE 46
TEL: 01 77 89 855
MOB.: 092 354 2010
e-mail: info@profilinox.hr
OIB: 28407719699
PDV ID: HR28407719699
Transakcijski računi:
HR0423400091111077054 kod Privredne banke Zagreb,
HR5724840081102237774 kod Raiffeisen Bank Austria